Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis prací prof. K. Horálka

rd (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Список работ проф. К. Горалка / Liste des travaux du Prof. K. Horálek

V Bibliografii Slovanské knihovny 3, 1958, č. 11/12 je uveřejněn na s. 215—244 Bibliografický soupis publikační činnosti doktora filologických věd Karla Horálka, profesora Karlovy university, který sestavili prof. dr. Josef Kurz a dr. Zdeněk Tyl. Jako úvod k soupisu je otištěna přednáška prof. J. Kurze, kterou přednesl k padesátinám prof. K. Horálka na filol. fakultě dne 3. listopadu 1958 a která podává důkladné a zasvěcené zhodnocení vědecké práce prof. K. Horálka. Hodnocení práce je doplněno soupisem Horálkova díla, pořízeným podle let, a to od r. 1939 až do r. 1958. Soupis obsahuje celkem 212 titulů, publikace knižní, články, posudky a zprávy. U větších publikací, zejména knižních, jsou zaznamenány i referáty o nich. V závěru je soupis doplněn přehledem o redakční činnosti prof. Horálka. — Výklad prof. J. Kurze spolu se soupisem prací podávají poučný obraz o vědeckém díle prof. K. Horálka.

Slovo a slovesnost, volume 20 (1959), number 3, p. 240

Previous Jana Dvončová: Československá logopedie

Next Jaroslav Porák: O vývoji infinitivních vět v češtině