Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Jaroslav David

[Book reviews]

(pdf)

Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 4, pp. 303-307

Previous Petr Nejedlý: Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

Next Lisa Fairbrother: Memories of J. V. Neustupný