Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy

Jiří Nekvapil

[Book reviews]

(pdf)

Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 3, pp. 215-219

Previous Kamila Mrázková: Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech

Next Markus Giger: International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact