Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 1

Články

John D. Bengtson: ‘Where there is fire, there is smoke’: A study in the Euskaro-Caucasian hypothesis

27 Michal Místecký, Radek Čech & Petr Plecháč: In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry

Rozhledy

39 Martin Šemelík, Michaela Lišková: K lexikografickému zpracování tabuových slov

Recenze

58 Jaroslav David: Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

61 Libuše Dušková: Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface

64 Ján Mačutek: Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Kronika

68 Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman: Superdiverzita, komplexita a multimodálnost

74 Vít Dovalil: Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice