Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 2

Články

83 Simon Smith: Narrativity discovered and narrativity uncovered: Narration and narrativisation in related political discourse

105 Michal Hořejší: Karel Klostermann a diskurz o Šumavě

Rozhledy

128 Michal Křen, Martina Waclawičová: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska?

Recenze

140 Patrick Heinrich: Lisa Fairbrother, Jiří Nekvapil & Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology

145 Eva Eckert: Marek Nekula: Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature

150 Dunstan Clarke: Andrew Linn (ed.): Investigating English in Europe: Contexts and Agendas

154 Marta Šimečková: Jan Chromý: Protetické v- v češtině

Sdělení redakce

160 ANNOUNCEMENT