Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 1

Articles

John D. Bengtson: ‘Where there is fire, there is smoke’: A study in the Euskaro-Caucasian hypothesis

27 Michal Místecký, Radek Čech & Petr Plecháč: In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry

Discussion

39 Martin Šemelík, Michaela Lišková: K lexikografickému zpracování tabuových slov

Book reviews

58 Jaroslav David: Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

61 Libuše Dušková: Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface

64 Ján Mačutek: Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Chronicles

68 Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman: Superdiverzita, komplexita a multimodálnost

74 Vít Dovalil: Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 2

Articles

83 Simon Smith: Narrativity discovered and narrativity uncovered: Narration and narrativisation in related political discourse

105 Michal Hořejší: Karel Klostermann a diskurz o Šumavě

Discussion

128 Michal Křen, Martina Waclawičová: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska?

Book reviews

140 Patrick Heinrich: Lisa Fairbrother, Jiří Nekvapil & Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology

145 Eva Eckert: Marek Nekula: Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature

150 Dunstan Clarke: Andrew Linn (ed.): Investigating English in Europe: Contexts and Agendas

154 Marta Šimečková: Jan Chromý: Protetické v- v češtině

Notice

160 ANNOUNCEMENT

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 3

Articles

163 Alexander Andrason: A pseudo-coordinated Serial Verb Construction “wziąć i V2” in Polish

192 Silvie Cinková, Anežka Náhlíková: Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku

Discussion

215 Igor Pilshchikov: The Prague School on a global scale: a Coup d’œil from the East

Book reviews

229 Sándor János Tóth: Dick Smakman: Discovering Sociolinguistics: From Theory to Practice

233 Ondřej Šefčík, Blanka Čapková: Arnošt Lamprecht: Ke kořenům jazyků

Chronicles

237 Vít Dovalil: Za Ulrichem Ammonem (3. 7. 1943 – 3. 5. 2019)

Notice

240 Call for papers