Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 1

Articles

Richard Müller, Pavel Šidák: Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled

31 Václav Jindráček: K možnostem stylistického hodnocení jazykových prostředků v mluvených projevech učitelů základních škol

65 Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát: Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945

Book reviews

78 Heiko F. Marten: Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Chronicles

85 Kamila Mrázková: Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu