Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 1

Articles

Richard Müller, Pavel Šidák: Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled

31 Václav Jindráček: K možnostem stylistického hodnocení jazykových prostředků v mluvených projevech učitelů základních škol

65 Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát: Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945

Book reviews

78 Heiko F. Marten: Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Chronicles

85 Kamila Mrázková: Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 2

Articles

91 Zsófia Ludányi: Language ideologies in contemporary Hungarian organized medical language management

111 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová: Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu

126 Jakub Češka: Emoční zakotvení poetiky Milana Kundery

Book reviews

145 Petr Kaderka: Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

150 Jan Králík: Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Chronicles

154 Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, František Tůma: Etnometodologická konference v Mannheimu