Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 6 (1940), number 1

Articles

Jan Mukařovský: Estetika jazyka

28 František Trávníček: Ke vzniku složených jmen typu zemětřesení a trestuhodný

35 Pavel Trost: Kunhutina píseň a sekvence Tomáše Akvinského „Lauda Sion“

37 Ladislav Cejp: Poznámky o místě zkratek v jazyce

43 Mirko Novák: Osvícenství v české a slovenské estetice

Discussion

49 Josef Hrabák: Havlíček — básník v duchu lidové písně (Několik poznámek na okraj Indrova vydání Havlíčkových prací o verši lidové písně a jejich rozboru)

54 Josef Bukáček: Filosofický idealismus linguisty G. Bertoniho

Chronicles

59 Bohuslav Havránek: Oživený regionalismus a český jazyk

61 Stanislav Lyer: Školské dějiny římské literatury

62 Bohuslav Havránek: Řecká literatura a slovanská vzdělanost

64 Stanislav Lyer: Pokus o českou mluvnici pro Italy

64 Mts. (= Vilém Mathesius): Praktický význam fonologie

Slovo a slovesnost, volume 6 (1940), number 2

Articles

65 Josef Vašica: Slovanská liturgie nově osvětlená Kijevskými listy

77 Věra Lišková: Ke komposici a k povaze díla Karoliny Světlé

90 Z. Koranda (= Záviš Kalandra): O původu jména Čech

104 Bohuslav Havránek: Poznámka k článku „O původu jména Čech“

Discussion

107 Jindřich Honzl: Objevné divadlo v lidovém divadle českém a slovenském

Chronicles

112 Mts. (= Vilém Mathesius): Funkční linguistika

112 rd. (= Redakce): Poučení o nových směrech v jazykovědě a v literární vědě

112 Poznámka redakční

Slovo a slovesnost, volume 6 (1940), number 3

Articles

113 Jan Mukařovský: O jazyce básnickém

145 František Trávníček: K jazyku Vančurových Obrazů z dějin národa českého I.

153 Jiří Veltruský: Člověk a předmět na divadle

Discussion

159 Josef Hrabák: Kniha o slovenském verši

164 Bohumil Trnka: O současném stavu bádání ve fonologii. I.

Chronicles

171 Josef Hrabák: Co daly naše země Evropě a lidstvu

173 Bohuslav Havránek: Spisovná čeština posuzována jako nástroj myšlení a dorozumění

174 Vladimír Kyas: Konstantin-Cyril autorem dvou původních básní

175 P. T. (= Pavel Trost): Fonometrie

176 Stanislav Lyer: Nový odborný slovník

Slovo a slovesnost, volume 6 (1940), number 4

Articles

177 Jindřich Honzl: Pohyb divadelního znaku

188 A. Nerad (= Arnošt Gerad): Významové funkce časových forem v soudobé spisovné češtině

193 Dmytro Čyževśkyj: Nová komeniana hallská

199 Vojtěch Jirát: Sabina v Arbesových „Posledních dnech lidstva“

Discussion

203 Bohumil Trnka: O současném bádání o fonologii. II.

215 Josef M. Kořínek: Obecná jazykověda v publikacích bruselského a bělehradského sjezdu

225 Otakar Vašek, Bohuslav Havránek: Česká a slovenská literatura v Jugoslavii od 1800 do 1935

Chronicles

229 Jan Vilikovský, Jindřich Honzl: Pujmanovo pojetí staročeského dramatu církevního

231 Jiří Veltruský: Zpěvní kultura obrozenské doby

233 Jaromír Bělič, Alois Jedlička: Dvě nové práce o Havlíčkovi

234 Bohuslav Havránek: Věčný Mácha — Bezručův hlas

236 Alois Jedlička, BHk (= Bohuslav Havránek): Lidová slovesnost v českém vývoji literárním

237 Bohumil Trnka: Acta linguistica

238 K. Hais: Dvě cvičebnice němčiny

239 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od února 1939 do 1. dubna 1940