Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 8 (1942), number 1

Articles

Vladimír Procházka: Poznámky k překladatelské technice

20 Bohumil Trnka: O fonologických cizostech v češtině

27 Ludvika Petříková-Ryndová: Intonace hovoru dospělých k dětem

35 Dmytro Čyževśkyj: Několik drobných komenian

Discussion

37 Věra Lišková: K typologii románu psychologického (In margine Hanušových románů)

46 Stanislav Lyer: Slovo a jeho struktura

Chronicles

49 Josef Hrabák: Ze studií o staré české literatuře

52 Bohuslav Havránek: Nová vydání spisů Komenského

55 Václav Machek: Lidová jména rostlin

Slovo a slovesnost, volume 8 (1942), number 2

Articles

57 Karel Horálek: Rozbor verše a staročeský přízvuk

80 Vilém Mathesius: Větné základy epického slohu v Zeyerově Kronice o sv. Brandanu

Discussion

88 Vilém Mathesius, B. Hk (= Bohuslav Havránek): O soustavném rozboru gramatickém

92 Felix Vodička: Kniha o Smilově škole

96 Jindřich Honzl: Dramaturgie devadesátých let. I.

100 Věra Lišková: Zahájení výboru z díla J. Zeyera

Chronicles

106 Bohuslav Havránek: Dva záběry ze sedmi století české poesie

108 Mirko Novák, Jiří Veltruský: Česká estetika Mirka Nováka

112 Stanislav Lyer: Boj proti purismu v Italii

Slovo a slovesnost, volume 8 (1942), number 3

Articles

113 Bohumil Trnka: K šedesátce prof. V. Mathesia

120 Bohuslav Havránek: Vilém Mathesius – bohemista

124 František Trávníček: K netázacím vedlejším větám s -li, jestliže a jestli

130 Karel Horálek: K theorii českého jambu

Discussion

136 Jindřich Honzl: Dramaturgie devadesátých let. II.

140 Oldřich Králík: Stavitel chrámu

152 Jan Mukařovský: Nová kniha studií o Janu Nerudovi

Chronicles

160 Josef Vachek: O vývoji české deklinace

161 T (= Pavel Trost): O porozumění slovům

162 Stanislav Lyer: Úkoly linguistiky synchronické a diachronické

163 Mts. (= Vilém Mathesius): Pronominální podmět

163 Josef Hrabák: Gebauerovy práce literárně historické,

164 Jan Mukařovský: O několika českých pracích z poetiky

166 Věra Lišková: Kritické metody

167 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od května 1941 do března 1942

Slovo a slovesnost, volume 8 (1942), number 4

Articles

169 Bohumil Trnka: O kolísání českého pravopisu

176 František Trávníček: Opakování slov ve větě

181 Oldřich Králík: Šaldův stylový absolutismus

Discussion

194 Vilém Mathesius: První díl Chudobovy knihy o Shakespearovi

202 Bohuslav Havránek: Z renesanční literatury české

204 Vilém Mathesius: Německý román o Shakespearovi

207 Miloš Dokulil: Nová cesta k cizím jazykům

Chronicles

213 Karel Horálek: Literární činnost sv. Konstantina-Cyrila

214 K. H. (= Karel Horálek): Nad Karafiátovými Broučky

215 T (= Pavel Trost): Novotářská německá mluvnice

216 Stanislav Lyer: Kompensace a variace v jazyce

218 Bohumil Trnka: Acta linguistica

219 Josef Vachek: Písemný výcvik při studiu cizího jazyka,

219 Josef Bukáček: Příručka správné italštiny

221 J. B. (= Josef Bukáček): Meridiano di Roma

221 Josef Kurz: Dodatek k bibliografii prof. Oldřicha Hujera

222 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v březnu a dubnu 1942