Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Meridiano di Roma

J. B. (= Josef Bukáček)

[Chronicles]

(pdf)

-

Ústřední orgán italského spisovatelstva, literární a umělecký týdeník Meridiano di Roma, vychází již sedmý rok jako nástupce zaniklé „L’Italia letteraria“ za redakce předsedy syndikátu italských spisovatelů a umělců Cornelia di Marzia. Již od svého vzniku tento časopis věnoval velikou pozornost i literatuře české. Vycházely zde překlady z české poesie a prózy, celostránkové essaye o české poesii, nekrology i kratší referáty o různých aktualitách; za celých těch sedm let se nenašel v českém tisku nikdo, kdo by se byl zmínil o této práci, takže tak činí na přání římské redakce nyní sám autor těchto statí. Některé z článků vyšlých v poslední době mají vztah i k tomuto časopisu. V obecných zásadách Pražského linguistického kroužku a v 1. díle Mukařovského „Kapitol z české poetiky“ jedná článek Scuola linguistica di Praga (VI, 23), o 2. díle téže knihy Mukařovského Metodo dello strutturalismo ceco (VII, 12), o souboru Česká estetika M. Nováka L’estetica ceca (VI, 36). Vyšly zde referáty o studiích V. Černého (VI, 12) i obšírné posudky obou nejnovějších výborů z české poesie: Očima lásky a Sestry v kráse, pod názvy Con gli vechi dell’amore (VII, 8) a Sorelle in bellezza (VII, 24).

Slovo a slovesnost, volume 8 (1942), number 4, p. 221

Previous Josef Bukáček: Příručka správné italštiny

Next Josef Kurz: Dodatek k bibliografii prof. Oldřicha Hujera