Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 10 (1948), number 1

Articles

Redakce, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka: Za Vilémem Mathesiusem

Vladislav Vančura: Literární vyznání (Fragment přednášky)

13 Bohuslav Havránek: Zásady Pražského linguistického kroužku a nová kodifikace spisovné češtiny

23 František Trávníček: Podstata a úkony pravopisu

30 Felix Vodička: České obrození jako problém literární

Discussion

42 Jan Mukařovský: Nizámího „Sedm princezen“ (Referát a několik poznámek k otázkám básnické translatury)

50 Vladimír Skalička: Essayistická kniha o češtině

53 Karel Horálek: Maxim Gorkij - básník v českém překladě

Chronicles

57 Alois Jedlička: Na okraj nových brusů

60 Josef Hrabák: Theorie literatury

61 František Daneš: Poznámka o psaní ti a tí v cizích slovech

61 Jiří Krámský: Fonologie norštiny

62 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v lednu až březnu 1944

64 rd (= Redakce): Do nového ročníku

Slovo a slovesnost, volume 10 (1948), number 2

Articles

65 Jan Mukařovský: Umění a světový názor

73 Bohumil Trnka: Jazykozpyt a myšlenková struktura doby

80 Vladimír Skalička: Problém jazykové různosti

96 Julie Nováková: Kvantita v českém verši přízvučném

107 Pavel Trost: Poslední próza Karla Poláčka

Discussion

110 Felix Vodička: Otázka periodisace slovenské literatury

112 Karel Horálek: K otázce tvarového charakteru „Slova o polku Igorevě“

114 Oldřich Králík: Ot. Březina a indické myšlení

Chronicles

119 František Kopečný: Druhé hovory o českém jazyku

121 Vl. Sk. (= Vladimír Skalička): Slovo a tvar

121 K. H. (= Karel Horálek): Linguistický a literárně vědecký časopis v Bulharsku

122 Pavel Trost: Úvody do fonologie

123 Adolf Scherl: Z letopisů českého divadelnictví

124 Adolf Kellner: Nová učebnice polštiny

126 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od května 1944 do února 1945

128 rd (= Redakce): „O básnickém jazyku“

Slovo a slovesnost, volume 10 (1948), number 3

Articles

129 Felix Vodička: Jungmannova úloha v českém obrození

135 Vladimír Skalička: Kodaňský strukturalismus a „pražská škola“

142 Alois Jedlička: Otázky jazykové výchovy

151 František Kopečný: Dva příspěvky k vidu a času v češtině

158 Oldřich Králík: Chronologie a text Slezských písní

Discussion

171 Karel Horálek: Nad českým a ruským Lukreciem

173 František Daneš: Několik poznámek o spisovné výslovnosti

176 Stanislav Lyer: Pokus o strukturální morfologii a syntax

181 Bořivoj Novák: Nové učebnice ruštiny

Chronicles

186 Vladimír Skalička: Polský přehled obecné jazykovědy

187 Oldřich Králík: Z bezručovské literatury

188 Felix Vodička: Nové svazky Národní klenotnice

190 Bohumil Trnka: Hlásková statistika češtiny

190 K. H. (= Karel Horálek): Z ruských lidových tisků

191 Vladimír Skalička: Retrogradní slovník

191 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od března 1945 do prosince 1945

192 rd (= Redakce): Literárně kritické dílo Věry Liškové

192 BHk (= Bohuslav Havránek): Publikace k Jungmannovu jubileu

Slovo a slovesnost, volume 10 (1948), number 4

Articles

193 Felix Vodička: Šalda básník

201 Aleksandr V. Isačenko: Obsah a hranice synchronickej jazykovedy

208 Oldřich Králík: F. X. Šalda a M. Zdziechowski (Kapitolky z dějin české literární kritiky a vědy.)

223 rd. (= Redakce), Alfred Pflanzer: Překladatelovy zkušenosti s jazykovým oprávcem

Discussion

231 Karel Horálek: Čelakovského sbírky národních písní

236 Alois Jedlička: Nářečí a spisovný jazyk

239 Rudolf Havel: Jubilejní literatura k osmdesátým narozeninám Petra Bezruče

Chronicles

244 Vladimír Skalička, Josef Vachek: Soubor statí Viléma Mathesia

246 Karel Horálek: K dějinám česko-ruských styků v 10.—18. století

247 Karel Horálek: Nové překlady ruských bylin a bajek

248 K. H. (= Karel Horálek): Dějiny bádání o ruském jazyce

249 Felix Vodička: Václavkova příručka literární výchovy

250 Julie Nováková: Homérská otázka

251 Alois Jedlička: Strohé brusičství v učebnici českého jazyka

252 Karel Horálek: Funkčnost v dětské řeči

253 Vladimír Skalička: Věda pro život?

253 Carlo A. Mastrelli: Circolo Linguistico Fiorentino

254 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od ledna 1946 do února 1947

256 rd. (= Redakce): Bibliografie prací Mathesiových