dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografie prací Mathesiových

rd. (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Bibliographie de l’oeuvre de V. Mathesius

Anglický seminář filosofické fakulty Karlovy university s Pražským linguistickým kroužkem vydali k druhému výročí úmrtí Mathesiova Soupis prací Viléma Mathesiuse (1947, 17 str. za 14 Kčs). Sestavovatelé soupisu doplňují dva články nedopatřením vynechané: Několik slov o hiátu v dnešní češtině z Naší řeči 15, 1931, str. 219—221 a recensi knížky „Odborník mluví v rozhlase“ z Českého časopisu filologického 3, 1945, str. 158—161. — Nepodařilo se jim nalézti článek o významu universit uveřejněný v novinách asi r. 1939 a žádají proto čtenáře, který by o článku věděl, o laskavou zprávu do redakce t. l.

Slovo a slovesnost, volume 10 (1948), number 4, p. 256

Previous Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od ledna 1946 do února 1947

Next Ivan I. Meščaninov: „Nové učení o jazyku“ v SSSR v jeho současné vývojové fázi