Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 16 (1955), number 1

Articles

Karel Hausenblas: K základním pojmům jazykové stylistiky

15 Pavel Trost: K obecným otázkám stylu

17 Eugen Pauliny: O funkčnom rozvrstvení spisovného jazyka

25 Milan Jelínek: Odborný styl

37 Josef Filipec: Rozbor odborného stylu a jeho vnitřní diferenciace

52 Décsy Gyula (Budapešť): K dějinám označování samohláskové kvantity v českém pravopise

Chronicles

56 Lubomír Doležel: Pracovní porada o otázkách stylistiky

Slovo a slovesnost, volume 16 (1955), number 2

Articles

65 Jiří Levý: Překladatelský proces – jeho objektivní podmínky a psychologie

87 Karel Horálek: Styl umělecké literatury

90 Lubomír Doležel: Rozbor uměleckého stylu

Discussion

96 Jaroslav Zima: O mluveném slově

100 Helena Křížková, Eva Tlustá, Ivan Lutterer: Nové práce o češtině v Sovětském svazu a Německé demokratické republice

Chronicles

108 Karel Horálek: Nový pokus o fonetický výzkum českého verše

111 Ctirad Bosák: Poznámka ke dvěma konferencím o fonologii a fonetice

112 Slavomír Utěšený: Slovansko-německé vztahy v zrcadle místních jmen

113 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v letech 1953—1954, část první

128 rd (= Redakce): Dotazník o mluvnické normě spisovné češtiny

Slovo a slovesnost, volume 16 (1955), number 3

Articles

129 Jaromír Bělič: K otázce pomezních nářečí

140 Arnošt Lamprecht: K otázce lašských nářečí

146 Slavomír Utěšený: Poznámky k dnešní situaci české historické dialektologie

153 Bohuslav Havránek: K historické dialektologii

159 Václav Vážný: K otázce jazykového atlasu zemí českých

173 Jozef Štolc: Atlas slovenského jazyka (Výťah z referátu)

174 František Trávníček: Závěrečný projev k dialektologické konferenci

Discussion

178 Jaroslav Voráč: Sborník dialektologických studií věnovaný Ad. Kellnerovi

182 Arnošt Lamprecht: Práce o vývoji dolských nářečí na Moravě

186 Zdeňka Sochová: Monografie o středoopavském nářečí

189 Pavel Jančák: Práce o zvukové stránce těšínských nářečí

Chronicles

193 Stanislav Králík, Jaroslav Voráč: Dialektologická konference 1954 v Brně

202 Slavomír Utěšený: Sovětská přednáška o metodice studia nářečí

204 Zdeněk Tyl: Česká dialektologie v letech 1953—1954

Slovo a slovesnost, volume 16 (1955), number 4

Articles

209 Bohuslav Havránek: 1945—1955 v české bohemistice

213 Vladimír Hrabě: K problému slova a pojmu

Discussion

217 Milan Romportl, Jan Wodarz: Dvě německé učebnice obecné fonetiky

222 Lubomír Doležel, Slavomír Utěšený: Ze slovenské jazykovědy

Chronicles

227 Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v letech 1953—1954 (Část závěrečná)

249 Jaroslav Bauer: Havránkův sborník

258 Rný (= Miroslav Roudný): O mezinárodnost v terminologii

258 Bohumil Trnka: Jak psáti azbukou na našich psacích strojích

259 Jiří Daňhelka: Příruční slovník staročeský

260 Doplnění