Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 1

Articles

Milan Romportl: K šedesátinám českého fonetika prof. Bohuslava Hály

Miloš Sovák: Fonetika v logopedické praxi (K šedesátinám prof. dr. B. Hály)

Milan Romportl: Soupis prací prof. Bohuslava Hály

10 Milan Romportl: K artikulační asimilaci nosových souhlásek v češtině

19 Alena Skaličková: K otázce podstaty slabiky

24 Jana Ondráčková: O mluvním rytmu v češtině

Discussion

29 Karel Horálek, Štefan Peciar, Eva Tlustá: Československá diskuse o fonologii v červnu 1953 (referáty K. Horálka a Št. Peciara, shrnutí diskuse)

Notice

48 Redakce: Upozornění

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 2

Articles

49 Ivan Poldauf: Spojování s předponami při tvoření dokonavých sloves v češtině

Discussion

66 Alois Jedlička: Nové sovětské práce o otázkách stylu a stylistiky

72 Vladimír Skalička: Odpověď na kritiku typologie

77 František Trávníček: Poznámky ke Skaličkově odpovědi

Chronicles

88 Miloš Helcl: Naši jazykovědci o Dobrovském

95 Zdeněk Urban: Neznámý dopis Boženy Němcové

96 Poznámka redakce

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 3

Articles

97 Lubomír Doležel: K obecné problematice jazykového stylu (Příspěvek do diskuse)

105 Miroslav Komárek: K palatalisaci souhlásek v staré češtině

Discussion

109 František Trávníček, Bohuslav Havránek: Ze zasedání sekce jazyka a literatury na valném shromáždění ČSAV v dubnu 1954 (referát akad. Fr. Trávníčka a diskusní příspěvek akad. B. Havránka)

118 Milan Jelínek: O jazykovém slohu

122 Jaroslav Zima: Problém archaismů v překladu literárního díla (Na okraj nového překladu de Costerova Čtení o Ulenspiegelovi)

128 Bohuslav Ilek, Ivan Poldauf, J. Komárek, František Kopečný, Ladislav Cejp, K. Janáček: Jazykověda v brněnském Sborníku

136 Lumír Klimeš: Jak vydávati staročeské texty? (K Šimkovu vydání Sítě víry)

Chronicles

140 Jitka Štindlová: Sovětské akademické směrnice pro nový třídílný slovník ruského spisovného jazyka

141 Jiří Damborský: „Język polski“ k osmdesátinám prof. K. Nitsche

143 František Trávníček: Ke kritice strukturalismu

144 Zdeněk Tyl: Soupis ohlasů Stalinových prací o jazykovědě

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 4

Articles

145 Jana Ondráčková: O mluvním rytmu v češtině

Discussion

157 Jaroslav Voráč: Dosavadní výsledky soustavného zkoumání českých nářečí jihozápadních v souvislosti s vývojem celonárodního jazyka

161 Miloš Helcl: O novém slovníku spisovné češtiny

165 Bohuslav Hála: Výzkum srozumitelnosti řeči při telefonním přenosu

168 Jaroslav Popela: Nové významné dílo české lexikografie

173 Vladimír Šmilauer: Druhý díl sovětského Úvodu do jazykovědy

178 Karel Ohnesorg: Polská práce o vývoji dětské řeči

Chronicles

182 Pavel Trost: Vynikající slovenská práce onomastická

183 Lubomír Doležel: Významný sovětský příspěvek k lexikografické teorii i praxi

185 Jiří Daňhelka: Rožmberské dluhopisy

186 František Kopečný: Nová praktická příručka soudobé spisovné češtiny

187 Pavel Trost: Poznámka k novému překladu Heina