dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis ohlasů Stalinových prací o jazykovědě

Zdeněk Tyl

[Chronicles]

(pdf)

-

K třetímu výročí uveřejnění památné práce J. V. Stalina „O marxismu v jazykovědě“ vydala Universitní knihovna v Praze v červnu 1953 jako první číslo nově založené řady bibliografických příruček soupis Ohlasy Stalinových prací o jazykovědě v SSSR a v evropských zemích lidové demokracie (kromě ČSR) 1950—1952. Je to bibliografie výběrová, ale i tak obsahuje přes 850 záznamů jednak prací samostatných, jednak statí otištěných ve sbornících, časopisech a novinách za dobu od června 1950 do konce roku 1952. Materiál je přehledně uspořádán podle jednotlivých států do bibliografie pojatých, a to tak, že napřed jsou uváděna data o vlastních Stalinových statích jazykovědných a dále pojednání o nich, uveřejněná jednak v speciálních publikacích a sbornících, jednak v časopisech, sbornících a novinách; v jednotlivých oddílech jsou příspěvky řaděny abecedně.

Zajímavý je už sám počet zaznamenaných ohlasů: SSSR přes 600, t. j. více než dvě třetiny všech záznamů, Albánie 5, Bulharsko 75, Maďarsko 16, NDR 9, Polsko 45, Rumunsko 10; výrazně tu také vystupuje podíl jednotlivců na výkladu a rozpracování Stalinových statí (přední současný sovětský jazykovědec V. V. Vinogradov sám tu má 32 samostatných příspěvků). Podle potřeby jsou k některým záznamům připojeny zcela stručné vysvětlivky, především všude tam, kde by souvislost práce se Stalinovými statěmi nebyla zřejmá ani z jejího titulu ani z názvu sborníku nebo časopisu. Velmi účelný je též podrobný věcný rejstřík, který sám o sobě je výmluvným svědectvím podnětného bohatství Stalinovy práce o jazykovědě a pomáhá je zpřístupnit nejen pro speciální potřeby jazykovědy, ale i pro ostatní vědné obory.

Pečlivým snesením dostupného materiálu a jeho promyšleným utříděním se podařilo kolektivu pracovníků pražské Universitní knihovny v čele s O. Berkopcem vytvořit pomůcku vítanou pro všechny, kdo se Stalinovými statěmi při své práci zabývají; tím vítanější, že ve spojení s bibliografickými přehledy českých a slovenských ohlasů Stalinových prací, které sestavilo jazykové oddělení Československo-sovětského institutu a postupně uveřejnilo v časopise Sovětská věda — jazykověda (1, 1951, č. 6, str. 70—76; 2, 1952, 237—239, 463—465), představuje tato podnětná publikace, vydaná zatím jen pro užší okruh zájemců v improvisované litografované podobě (str. 112, 40), první pokus o šíře pojatou speciální stalinskou jazykovědnou bibliografii vůbec.

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 3, p. 144

Previous František Trávníček: Ke kritice strukturalismu

Next Jana Ondráčková: O mluvním rytmu v češtině