Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Upozornění

Redakce

[Notice]

(pdf)

-

Toto číslo je věnováno význačnému českému fonetikovi prof. Bohuslavu Hálovi k jeho 60. narozeninám a obsahuje proto příspěvky k problematice zvukové stránky jazyka.

Pro omezený rozsah čísla bylo nutno část příspěvků přesunout do čísla příštího. Jsou to práce K. Ohnesorga a dokončení článku J. Ondráčkové.

Vzhledem k zvláštní povaze tohoto čísla musily být ovšem odloženy i ostatní již vysázené příspěvky a nezbylo místo pro kroniku.

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 1, p. 48

Previous Karel Horálek, Štefan Peciar, Eva Tlustá: Československá diskuse o fonologii v červnu 1953 (referáty K. Horálka a Št. Peciara, shrnutí diskuse)

Next Ivan Poldauf: Spojování s předponami při tvoření dokonavých sloves v češtině