Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 13 (1952), number 1

Articles

Petr Sgall: Stalinovy články o jazykovědě a pražský linguistický strukturalismus

12 Karel Horálek: K otázce původu indoevropských jazyků (Příspěvek ke kritice jazykovědného strukturalismu)

19 Felix Vodička: Poznání skutečnosti v Povídkách malostranských (K otázce Nerudova realismu)

30 Jozef Štolz: Slovenčina B. Němcovej v Pohorskej vesnici

Discussion

42 Ctirad Bosák: Rok od vyjití Stalinovy práce „Marxismus a otázky jazykovědy“

44 Zdenka Horálková: Lidová tvořivost v nových publikacích

Chronicles

49 Karel Hausenblas: V. Vinogradov o programu marxistické jazykovědy

50 Eva Tlustá: „Za marxistickú jazykovedu“

51 K. H. (= Karel Horálek): Nová mluvnice spisovné slovenštiny

53 K. H. (= Karel Horálek): O vyšší úroveň překladů z ruštiny

54 Věra Minátová: Ukrajinská sovětská literatura

55 Karel Dvořák: Lidová poesie hornická

Slovo a slovesnost, volume 13 (1952), number 2

Articles

57 Bohuslav Havránek: Marxistická jazykověda a jazyk nové české literatury

71 Jaromír Bělič: K otázce češtiny jako národního jazyka

86 Josef Hrabák: Spisovatel a skutečnost

Discussion

95 Karel Horálek: Nové vydání Čelakovského Mudrosloví

98 Jan O. Fischer: Kopalovy Dějiny francouzské literatury

Chronicles

101 Miloš Dokulil, Karel Hausenblas: Konference českých slavistů v Brně

104 Karel Horálek: Český překlad staroruského cestopisu

105 Jaroslava Tlustá: Julius Fučík a literární výchova

106 Jiří Hrubeš: Společnost a kniha

108 Rudolf Havel: Co se literárnímu historikovi nemá stát

Slovo a slovesnost, volume 13 (1952), number 3-4

Articles

109 Bohuslav Havránek: Dva roky po Stalinově geniálním zásahu do vývoje jazykovědy

118 Felix Vodička: Úkoly literární historie při studiu otázek uměleckého mistrovství

135 Miloš Dokulil: K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace (Příspěvek k diskusi)

141 Vladimír Kyas: První česká mluvnice a její místo ve vývoji spisovné češtiny

150 Jaroslav Voráč: Nově objevený příspěvek Boženy Němcové k poznání chodského nářečí

Discussion

156 František Daneš: Dickens v novém překladě (Příspěvek k theorii a praxi překládání)

168 Karel Horálek: K novému vydání českého překladu Makarenkovy „Pedagogické poemy“

175 Rudolf Havel: Vydávání dokumentů k životu a dílu B. Němcové

Chronicles

179 Miloš Helcl: Za novými cestami československé lexikografie

191 Redakce: Otevření Československé akademie věd a návštěva akademika V. V. Vinogradova

192 Redakce: Nové publikace