Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poučení o nových směrech v jazykovědě a v literární vědě

rd. (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

-

o jaké nás několikrát žádali i naši čtenáři, najde se nyní ve stručné spolehlivé formulaci v heslech Ottova Slovníka naučného nové doby: Spisovný jazyk, Strukturální estetika, Strukturální linguistika, Strukturální literární věda a Stylistika, které do právě vycházejícího svazku VI, 1 (do č. 237 a 248) napsali Boh. Havránek a Jan Mukařovský. Upozorňujeme zároveň na hesla Fonologie, Linguistika a Poetika, psaná rovněž s hlediska těchto směrů, od R. Jakobsona a J. Mukařovského, která jsou v dřívějších svazcích tohoto slovníku (II 1, III 2 a IV 2) a na důležité podrobně zpracované souborné heslo Slovanské jazyky na konci svazku V 2.

Slovo a slovesnost, volume 6 (1940), number 2, p. 112

Previous Mts. (= Vilém Mathesius): Funkční linguistika

Next Poznámka redakční