Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka redakční

[Chronicles]

(pdf)

-

Protože jsme do tohoto čísla zařadili delší články, které jsme již nechtěli odkládat, vyšla tentokrát Kronika neobvykle zkrátka. Vynahradíme to plnou měrou v čísle třetím, protože právě pro Kroniku máme nejen připraven, ale i vysázen bohatý materiál.

Slovo a slovesnost, volume 6 (1940), number 2, p. 112

Previous rd. (= Redakce): Poučení o nových směrech v jazykovědě a v literární vědě

Next Jan Mukařovský: O jazyce básnickém