Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka redakční

[Kronika]

(pdf)

-

Protože jsme do tohoto čísla zařadili delší články, které jsme již nechtěli odkládat, vyšla tentokrát Kronika neobvykle zkrátka. Vynahradíme to plnou měrou v čísle třetím, protože právě pro Kroniku máme nejen připraven, ale i vysázen bohatý materiál.

Slovo a slovesnost, ročník 6 (1940), číslo 2, s. 112

Předchozí rd. (= Redakce): Poučení o nových směrech v jazykovědě a v literární vědě

Následující Jan Mukařovský: O jazyce básnickém