Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 1

Články

Václava Kettnerová: Syntaktická struktura komplexních predikátů v češtině

25 Ľubomír Plesník: Vétálapaňčavimšati ako doklad civilizačno-kultúrnych osobitostí v slovesnom zobrazení životných stratégií

Rozhledy

45 Jana Hoffmannová, Jiří Zeman: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů

Recenze

67 Petr Mareš: Jürgen Spitzmüller: Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ›Sichtbarkeit‹

73 Petar Vuković: Jiří Nekvapil – Tamah Sherman (eds.): International Journal of the Sociology of Language, 232: Special Issue: The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down

77 Robert Adam: F. Xavier Vila – Vanessa Bretxa (eds.): Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-Sized Languages

82 Irena Vaňková: Alena Bohunická: Metaforika činnostného aspektu jazyka

Kronika

88 František Čermák: Za Ivem Vasiljevem

89 Jana Hoffmannová: Dialogy s Olgou Müllerovou

94 Josef Štěpán: Životní jubileum Oldřicha Uličného