Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 1

Články

Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí J. V. Stalina

Aleksandr N. Nesmějanov, Aleksandr V. Topčijev: Telegram Akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí Klementa Gottwalda

Viktor V. Vinogradov: Projev akademika V. V. Vinogradova

Výzva Československé akademie věd k vědeckým pracovníkům

Redakce: Stalinův a Gottwaldův odkaz české vědě o jazyce

Redakce: Zdeněk Nejedlý a česká jazykověda

10 Zdeněk Nejedlý: Škůdci českého jazyka

13 Josef Hrabák: Poučení z prací Zdeňka Nejedlého o starší domácí tradici

23 Karel Horálek: K šedesátinám akademika B. Havránka

29 Jaromír Bělič: Poměr mezi češtinou a slovenštinou

Kronika

46 rh (= Rudolf Havel): Za Ivanem Olbrachtem

47 K. Sr. (= Karel Sochor): První krok k terminologickému slovníku hornickému a hutnickému

48 Karel Horálek: K otázce třídění slovenských sloves

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 2

Články

49 Karel Horálek: O překládání veršů

63 Jiří Levý: O některých zákonitostech překladatelské věrnosti

Rozhledy

80 František Váhala: Slovenština B. Němcové v Pohorské vesnici

82 Milada Nedvědová: Staročeské drama

85 Josef Hrabák: Kniha o ruském lidovém verši

Kronika

88 Vladimír Justl: B. Němcová polsky

89 Antonín Měšťan: Anthologie současné polské poesie

91 Jaroslav Bauer: Konference o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci

96 rd (= Redakce): K překladatelské problematice,

96 rd (= Redakce), F. D. (= František Daneš): Oprava

96 Redakce: Dr Adolf Kellner

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 3

Články

97 Arnošt Lamprecht: Za profesorem Kellnerem

102 Oldřich Králík: Jazykové změny v Olbrachtově Bratru Žakovi

115 František Kopečný: Kvantitativní přívlastek a určení míry

Rozhledy

122 Miroslav Roudný: O smysl „rodových jazyků“ v práci Stalinově

124 Vladimír Šmilauer: Etymologický slovník jazyka českého

131 Jaroslav Kuchař: Cenný příspěvek k teorii i praxi překladu

135 Jiří Daňhelka: Dvojí vydání Husových kázání

Kronika

139 Karel Horálek: K otázce jednoty jazyka a myšlení

140 Miloš Dokulil: Sovětský Úvod do jazykovědy

141 Pavel Trost: Nový český Hesiod

142 Františka Havlová: Ukázkové číslo slovníku současné polštiny

144 Jitka Štindlová: Připravuje se slovník současné spisovné češtiny

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 4

Články

145 Pavel Trost: Engelsův „Francký dialekt“

148 Milan Jelínek: Stylistické mistrovství Julia Fučíka

160 Zdeněk Tyl: Julius Fučík o jazyce a jazykové kultuře

167 Alois Jedlička: Jazyková kritika u Josefa Dobrovského

179 Miloslav Krbec: Dobrovský o českém přízvuku

Kronika

189 Rudolf Havel: K novému překladu Ruských národních pohádek

192 Redakce: Nové publikace

192 Poznámka redakce

192 Opravy