Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí J. V. Stalina

Zdeněk Nejedlý, František Šorm

[Články]

(pdf)

-

Presidium Československé akademie věd jménem všech československých vědeckých pracovníků v hlubokém smutku přijalo zprávu o úmrtí milovaného vůdce všeho pokrokového lidstva, geniálního budovatele socialismu a komunismu J. V. Stalina.

Celou československou vědeckou obec postihla tato nesmírná bolestná ztráta právě tak jako vědu sovětskou a pokrokovou vědu na celém světě.

Sklánějíce se v hlubokém smutku nad úmrtím koryfeje revoluční vědy, uvědomujeme si, čím vším nám je Stalinovo vědecké dílo. J. V. Stalin rozvinul tvůrčím způsobem vědecké dědictví klasiků marxismu-leninismu K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina, a učil nás hlubokým vědeckým výkladem života svět nejen vykládat, nýbrž i revolučně přetvářet v šťastnou společnost pracujících.

Vědecké dílo J. V. Stalina je pro československou vědu nevyčerpatelnou studnicí posily a poučení, spolehlivým ukazatelem cesty vpřed všem vědním oborům. Stalinovy geniální vědecké spisy jsou nesmírně cenným pomocníkem v budování naší lidově demokratické vlasti, v boji za naši národní svobodu.

Uvědomujeme si, že to bylo právě vědecké dílo Stalinovo, jež vědecky zdůvodnilo právo našich národů na nezávislost a samostatnost. Nikdy nezapomeneme, že vědecké práce Stalinovy o vybudování socialismu a komunismu v SSSR se staly učebnicí pro budovatele socialismu v lidově demokratickém Československu.

V poslední době pak právě na Stalinově vědeckém díle o otázkách jazykovědy a o politické ekonomii socialismu v SSSR se učíme ještě dokonaleji pronikat k objasnění zákonitostí vývoje přírody i společnosti a tak ještě účinněji pomáhat našemu pracujícímu lidu v jeho úsilí o vybudování socialismu.

Vážení soudruzi, přijměte od nás ujištění hluboké, nejsrdečnější účasti nad ztrátou milovaného osvoboditele naší vlasti, drahého učitele vědeckých pracovníků, nezapomenutelného J. V. Stalina.

[2]Zároveň však přijměte i náš slib, že českoslovenští vědečtí pracovníci ještě usilovněji a vášnivěji se budou učit z díla J. V. Stalina, že i naše československá věda po vzoru stalinské vědy sovětské bude věrnou pomocnicí naší dělnické třídě, Komunistické straně Československa a věrnému žáku Stalinovu, presidentu Československé republiky soudruhu Klementu Gottwaldovi ve vlasteneckém boji za výstavbu socialismu a zabezpečení mírového rozvoje naší vlasti.

President Čs. akademie věd Zdeněk Nejedlý

Hlavní tajemník Čs. akademie věd František Šorm

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 1, s. 1-2

Předchozí Redakce: Nové publikace

Následující Aleksandr N. Nesmějanov, Aleksandr V. Topčijev: Telegram Akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí Klementa Gottwalda