Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Telegram Akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí Klementa Gottwalda

Aleksandr N. Nesmějanov, Aleksandr V. Topčijev

[Články]

(pdf)

-

Presidentu Čs. akademie věd profesoru Zdeňku Romanovičovi Nejedlému.

Jménem vědců Akademie věd SSSR a jménem svým vyjadřuji Vám nejupřímnější soustrast nad nenahraditelným odchodem vůdce československého lidu, předsedy Komunistické strany Československa, presidenta Československé republiky, věrného spolubojovníka velikého Stalina, soudruha Klementa Gottwalda. Sovětští vědci spolu s veškerým sovětským lidem hluboce želí smrti soudruha Klementa Gottwalda, která je těžkou ztrátou nejen pro národy Československé republiky, nýbrž i pro celý tábor míru a demokracie.

 

President Akademie věd SSSR akademik A. N. Nesmějanov

Hlavní vědecký tajemník presidia Akademie věd SSSR akademik A. V. Topčijev

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 1, s. 2

Předchozí Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí J. V. Stalina

Následující Viktor V. Vinogradov: Projev akademika V. V. Vinogradova