Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Opravy

[Kronika]

(pdf)

-

V minulém čísle vypadlo nedopatřením jméno autora recense Nový český Hesiod: je jím Pavel Trost.

Ve zprávě Sovětský úvod do jazykovědy je na str. 140, ř. 10 omylem vysázeno marxismu místo marrismu.

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 4, s. 192

Předchozí Poznámka redakce

Následující Milan Romportl: K šedesátinám českého fonetika prof. Bohuslava Hály