Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 63 (2002), číslo 1

Články

Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Čeština v dialogu věkově rozdílných mluvčích

15 Bohumír Dejmek: Frekvence slov a tvarů substantiv a sloves v běžně mluveném jazyce

Rozhledy

26 Světla Čmejrková: Identita slova a prolínání hlasů v dialogu, konverzaci a institucionální komunikaci

41 František Čermák, Aleš Klégr: Minulost, přítomnost a budoucnost česko-anglických slovníků

Recenze

49 Jiří Nekvapil: Hans-Jürgen Krumm (ed.): Die Sprachen unserer Nachbarn – Unsere Sprachen. Chancen zur Diversifizierung des Sprachenangebots im Zuge der EU-Erweiterung / The Languages of Our Neighbours – Our Languages. Linguistic Diversity and the Enlargement of the EU

51 Jiří Zeman: Slavo Ondrejovič: Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike. Kapitoly z jazykovednej historiografie

54 Jan Chloupek: Stanislava Kloferová: Mluva v severomoravském pohraničí

57 Jarmila Bachmannová: Zdeňka Hladká: Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech

60 Jiří Pešička: Milan Hrdlička: Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka

62 Jasňa Šlédrová: Jadwiga Linde-Usiekniewicz: Określenia wymiarów w języku polskim

65 Eva Hajičová: František Čermák – Jana Klímová – Vladimír Petkevič (red.): Studie z korpusové lingvistiky

68 Ludmila Uhlířová: Luděk Hřebíček: Variation in Sequences

70 Lucie Římalová: Alexander Levitsky – Masako Ueda (eds.): Brown Slavic Contributions. Volume XI: Modern Czech Studies

73 František Štícha: Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele

75 Karel Kučera: Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. Ivana Lutterera, CSc.

Kronika

79 Olga Martincová: Za Josefem Filipcem

80 František Čermák: Český národní korpus se zpřístupňuje

Slovo a slovesnost, ročník 63 (2002), číslo 2

Články

81 Frederick J. Newmeyer: Formal linguistics and functional explanation: Bridging the gap

98 Ladislav Nebeský: Větné faktory a jejich podíl na analýze věty II

Rozhledy

111 Kamila Karhanová: Kritická analýza současného politického diskursu: Nový jazyk britských labouristů

117 Milena Hnátková: Značkování frazémů a idiomů v Českém národním korpusu s pomocí Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Recenze

127 Irena Bogoczová: Jozef Štefánik: Jeden člověk, dva jazyky

128 Jana Hoffmannová: Irena Bogoczová – Karel Fic – Jan Chloupek – Eva Jandová – Marie Krčmová – Olga Müllerová: Tváře češtiny

135 Petr Sgall: Charles E. Townsend – Eric S. Komar: Czech through Russian

138 Věra Schmiedtová: Neil Bermel: Register Variation and Language Standards in Czech

144 Ludmila Uhlířová: Karl-Heinz Best: Quantitative Linguistik

147 Jan Holeš: François Gaudin – Louis Guespin: Initiation à la lexicologie française

Kronika

151 Jan Kořenský: Miloši Dokulilovi k devadesátinám

153 Zdeněk Starý: A propos Pavel Novák po deseti letech

155 Vít Dovalil: Kolokvium k problematice spisovného jazyka

159 Josef Anderš: I. olomoucké sympozium ukrajinistů

Slovo a slovesnost, ročník 63 (2002), číslo 3

Články

161 Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: K nové úrovni bohemistické práce: Využití anotovaného korpusu (1. část)

178 Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Ještě jednou o diglosii v Čechách, tentokrát i z genderového zorného úhlu

200 Milan Ferenčík: Organizácia a priebeh úvodných fáz rozhlasovej kontaktnej relácie Nočné dialógy

Rozhledy

213 Denisa Bordagová: Derivace, flexe a jejich reprezentace v mentálním lexikonu

Recenze

218 Robert Adam: Obraz světa v jazyce

220 Jana Králová: Ignacio Bosque – Victoria Demonte (coord.): Gramática descriptiva de la lengua española

227 David Blažek, Veronika Řezníčková: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav)

233 Jana Hoffmannová: Daniela Slančová: Základy praktickej rétoriky

236 Karel Komárek: Krystyna Kleszczowa – Ludwig Selimski (eds.): Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji

Kronika

240 E. H. (= Eva Hajičová): XVII. mezinárodní kongres lingvistů (CIL) 2003 v Praze

240 Jan Kořenský: Omluva

Slovo a slovesnost, ročník 63 (2002), číslo 4

Články

241 Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: K nové úrovni bohemistické práce: Využití anotovaného korpusu (2. část)

263 Světla Čmejrková: Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny

Rozhledy

287 Jaromír Kadlec, Jan Holeš: Jazyková situace a podoba francouzštiny na ostrově Réunion

Recenze

299 Olga Müllerová: Caja Thimm: Alter – Sprache – Geschlecht. Sprach- und kommunikationswissenschaftliche Perspektiven auf das höhere Lebensalter

303 Ludmila Uhlířová: Arne Ziegler – Gabriel Altmann: Denotative Textanalyse. Ein textlinguistisches Arbeitsbuch

308 Eva Höflerová: Jana Svobodová: Specifika školské komunikace a výuka mateřštiny

311 Michal Šulc: Korpusy polského jazyka

Kronika

316 Jana Hoffmannová: K narozeninám Miroslava Červenky

319 Jiří V. Neustupný: Eiiči Čino (1932–2002)