Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Omluva

Jan Kořenský

[Kronika]

(pdf)

-

Autor stati Miloši Dokulilovi k devadesátinám (SaS, 63, 2002, s. 151–153) se především oslavenci, dále pak prof. RNDr. Miloši Dokulilovi, DrSc., a v neposlední řadě čtenářům Slova a slovesnosti omlouvá za to, že jubilantovi neprávem připsal a příteli prof. Dokulilovi „ubral“ stať Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe (In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. MU, Brno 1996, s. 98–102). Příčinou (která neomlouvá) je nízký počet distinktivních rysů ve jménech a hodnostech obou vědeckých osobností a tematický průnik jejich badatelských interesů, který se projeví tu a tam i v nežádoucím průniku jejich osobních bibliografií.

Slovo a slovesnost, ročník 63 (2002), číslo 3, s. 240

Předchozí E. H. (= Eva Hajičová): XVII. mezinárodní kongres lingvistů (CIL) 2003 v Praze

Následující Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: K nové úrovni bohemistické práce: Využití anotovaného korpusu (2. část)