Časopis Slovo a slovesnost
en cz

XVII. mezinárodní kongres lingvistů (CIL) 2003 v Praze

E. H. (= Eva Hajičová)

[Kronika]

(pdf)

17th International Congress of Linguists (CIL) 2003 in Prague

Ve dnech 24. až 29. července 2003 bude Praha hostit XVII. mezinárodní kongres lingvistů (CIL). Jde o jedno z nejprestižnějších setkání lingvistů celého světa, které se koná každých pět let, obvykle za účasti až tisíce účastníků. Předcházející kongresy byly např. ve Vídni, Tokiu, Berlíně, Quebeku a Paříži (o tom viz kolektivní zpráva v SaS, 59, 1998, s. 236n.); v Praze se dosud žádný z této řady světových kongresů nekonal. Organizátorem kongresu je Centrum komputační lingvistiky a Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze, ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky a pod patronátem Comité International Permanent des Linguistes (CIPL), jehož předsedou je prof. Paolo Ramat (Itálie). Nad konresem převzali záštitu primátor hl. města Prahy, Jeho Magnificence rektor Univerzity Karlovy v Praze a předsedkyně Akademie věd České republiky. Presidentem kongresu je prof. František Daneš, předsedou programového výboru prof. Ferenc Kiefer a předsedkyní organizačního výboru prof. Eva Hajičová. Na plenárních zasedáních kongresu přednesou pozvané přednášky prof. A. Aikhenvald a prof. P. Sgall (Typologie), prof. T. Tsunoda a prof. D. Whalen (Ohrožené jazyky), prof. E. Bach a prof. S. Poplack (Lingvistické metody), a prof. W. Klein a prof. M. Tomasello (Jazyk a mysl). Program v sekcích se soustředí na následující okruhy: jazykové plánování, jazyky v kontaktu, komparativní lingvistika, komputační lingvistika, terénní výzkum v lingvistice, postupy popisu jazyka, syntax a morfologie, fonetika a fonologie, lexikologie, sociopragmatika. Referáty mohou být předneseny v angličtině, němčině, francouzštině nebo v ruštině. Kromě zasedání v sekcích bude též uspořádána řada seminářů („workshopů“) a prostor bude též pro prezentaci tzv. posterů. Podrobnosti o termínu předložení abstraktů referátů, o denním programu kongresu, o podmínkách registrace a o možnostech ubytování lze najít na webové stránce kongresu http:/www.cil17.org a ve druhém oběžníku, který je možné získat na adrese Centrum komputační lingvistiky MFF UK, c/o pí. Anna Kotěšovcová, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1 (e-mail: cil17@cil17.org, fax ++420-2-2191 4304).

Slovo a slovesnost, ročník 63 (2002), číslo 3, s. 240

Předchozí Karel Komárek: Krystyna Kleszczowa – Ludwig Selimski (eds.): Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji

Následující Jan Kořenský: Omluva