dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 5 (1939), číslo 1

Články

Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog

13 František Trávníček: Pasivum ve spisovné češtině

24 Emil F. Burian: Příspěvek k problému jevištní mluvy

32 Zdeněk Peška: Jazyk zákonodárcův

Rozhledy

40 Frank Wollman: Dvě polské polemiky o slovanských literaturách

48 K. Kubíček: Problémy biografie podle kritické literatury anglické a americké

Kronika

56 Josef Hrabák, Bohuslav Havránek: Ze starší literatury české

58 Jan Mukařovský: Dvě knihy pamětí z doby českého obrození

59 P. T. (= Pavel Trost): Z problémů poetiky

61 Stanislav Lyer, Vladimír Skalička: Ohlasy fonologie v jazykovědě románské a ugrofinské

63 Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října 1938 do ledna 1939

64 O. K. (= Oldřich Králík): K Peroutkově kritice Vančurova stylu

64 B. Hk. (= Bohuslav Havránek): Černé bílým

Slovo a slovesnost, ročník 5 (1939), číslo 2

Články

65 Oldřich Králík: Příspěvek ke studiu Vančurova stylu

78 Ladislav Cejp, Mts. (= Vilém Mathesius): Jazyková stránka povelu

83 Ferdinand Pujman: Zhudebněná mateřština

91 Karel Brušák: Znaky na čínském divadle

Rozhledy

99 Pavel Trost: Česká práce o větné intonaci

103 Antonín Grund: Máchovský sborník

Kronika

106 Alois Jedlička: Obrozenská úprava spisu Komenského

107 Jaromír Bělič: Kollárovský sborník

109 Stanislav Lyer: Knížka o moderní francouzštině a o současné spisovné italštině

111 V. S. (= Vladimír Skalička): Ohlasy „pražské školy“ v Anglii a v Estonsku

112 BHk (= Bohuslav Havránek): Stylistika vědou samostatnou?

Slovo a slovesnost, ročník 5 (1939), číslo 3

Články

113 Jan Mukařovský: Významová výstavba a komposiční osnova epiky Karla Čapka

131 František Trávníček: Slovosled při důrazu

145 Jindřich Honzl: Herecká postava

Rozhledy

150 Jaromír Bělič: Karel Havlíček a Fany Weidenhoffrová (Dva dosud neznámé dopisy)

154 Vilém Mathesius: Česká knížka o technice slohu

Kronika

157 BHk (= Bohuslav Havránek): Staronový Erben

159 Josef Hrabák: Kniha o slovinském verši

160 Stanislav Lyer: Učebnice francouzštiny pro samouky

Slovo a slovesnost, ročník 5 (1939), číslo 4

Články

161 Josef Hrabák: Roudnické umučení a Rada otce synovi

171 Vilém Mathesius: O tak zvaném aktuálním členění věty

175 Mil. Pavlović: Význam roku 1839 ve tvoření srbského spisovného jazyka

179 Bohumil Trnka: Vliv latiny na pravopis

183 Ferdinand Pujman: Dva příspěvky erbenovské

195 Jaroslav Průšek: O struktuře čínského románu a povídky

Rozhledy

210 Jan Mukařovský: Nové německé dílo o základech literární vědy (Marginalie ke knize J. Petersena: Die wissenschaft von der Dichtung)

216 Josef Hrabák: Diskusní poznámka k české literatuře na vyšší střední škole

Kronika

217 Bohuslav Havránek: Glosy k jubilejnímu vydání Ohlasů Čelakovského

219 Bohuslav Havránek: Nový časopis pro slovinský jazyk a literaturu

221 Aleksandr V. Isačenko: Instrumentálně fonetická studie o spisovné slovinštině

222 Bohumil Trnka: Nový mezinárodní časopis linguistický

223 Oldřich Králík: Neznámé Rilkovy básně

224 rd. (= Redakce): Proč se dnes píše lepší češtinou (Odpověď českého spisovatele)

224 Mts. (= Vilém Mathesius): Jazykozpytné počátky politikovy

224 Mts. (= Vilém Mathesius): Linguistický kroužek belgický