dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Černé bílým

B. Hk. (= Bohuslav Havránek)

[Kronika]

(pdf)

-

V posledním čísle Naší řeči na str. 77 (v pozn.) „opravuje“ J. Haller jednu z výtek, obsažených v našich kritických poznámkách na konci předešlého ročníku Slova a slov. (str. 256), a to tu, v níž konstatujeme, že se Haller zcela neprávem vysmívá „chybné“ (ale jen podle něho) výslovnosti interijér. — Čtenářům Naší řeči prostě jen doporučuji, aby si přečtli také uvedené kritické poznámky v Slovu a slovesnosti; uvidí pak, jak Haller zastírá své zřejmé chyby a bez rozpaků dělá bílé z černého; poznají — i na tomto drobném dokladě — proč už dávno J. Haller pro odborníky pozbyl jakéhokoli oprávnění k tomu, aby kohokoli opravoval, a proč tak zřídka a jen s nechutí na všelijaké jeho obrany a poznámky odpovídáme.

Slovo a slovesnost, ročník 5 (1939), číslo 1, s. 64

Předchozí O. K. (= Oldřich Králík): K Peroutkově kritice Vančurova stylu

Následující Oldřich Králík: Příspěvek ke studiu Vančurova stylu