Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 59 (1998), číslo 1

Články

Jarmila Panevová: Ještě k teorii valence

15 Petr Sgall: Teorie valence a její formální zpracování

30 Jiří Nekvapil, Ivan Leudar: Masmediální utváření dialogických sítí a politické identity: případ Demokratické strany Sudety

Rozhledy

53 Miroslav Červenka: Z ruské teorie verše

Recenze

63 Emilie Bláhová: Psalterii Sinaitici pars nova

65 Jiří Trojánek: Travaux du Cercle linguistique de Prague

Kronika

71 Petr Sgall: Jarmila Panevová jubilantkou

74 Petr Sgall: K šedesátinám Petra Piťhy lingvisty

76 Petr Sgall: Ztratili jsme Oldřicha Lešku

77 Tomáš Hoskovec: Sedm let od obnovení činnosti PLK

Slovo a slovesnost, ročník 59 (1998), číslo 2

Články

81 Josef Filipec: Lexém-sémém, oblast jeho užití a typy neurčitosti

96 Milan Hrdlička: K některým faktorům ovlivňujícím užívání předložek do a na v současné češtině

105 Petr Karlík, Norbert Nübler: Poznámky k nominalizaci v češtině

113 Martin Friš: Mandelbrotův zákon a sémantické třídy

Rozhledy

121 Jan Kořenský: Analýza dynamiky konceptuální soustavy

125 Ondřej Hausenblas: Sdělnost textu jako výsledek slohové průpravy

133 Jiří Černý: Brazilská portugalština: dialekty a spisovný jazyk velkých měst

Recenze

149 Jiří Nekvapil: Kommunikation in der Stadt

151 František Čermák, Helena Kadečková: Helgi Haraldsson: Rusko-islandský slovník

Kronika

155 Marie Krčmová: Milan Jelínek pětasedmdesátiletý

157 Milan Harvalík: 19. mezinárodní kongres onomastických věd v Aberdeenu

Slovo a slovesnost, ročník 59 (1998), číslo 3

Články

161 Ladislav Nebeský: Prostor a jazyk

168 Jan Hajič, Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: Syntax v Českém národním korpusu

178 Karel Kučera: Vývoj účinnosti a složitosti českého pravopisu od konce 13. do konce 20. století

200 Robert Adam: Jazyk Rakovnické hry vánoční I

Rozhledy

207 Jana Hoffmannová: Co nového v komunikaci a jejím výzkumu

Recenze

212 Lucie Hašová: Zdeněk Salzmann: Jazyk, kultura a společnost

216 Oldřich Uličný: Naďa Svozilová – Hana Prouzová – Anna Jirsová: Slovesa pro praxi

218 Eva Koktová: Adela Rechzieglová: On Negation in Czech

221 Jiří Nekvapil: Stephen O. Murray: Theory Groups and the Study of Language in North America

225 Kamila Karhanová: Norman Fairclough: Discourse and Social Change

229 Jiří Zeman: Jacques Arends – Pieter Muysken – Norval Smith (ed.): Pidgins and Creoles

231 Ludmila Uhlířová: Luděk Hřebíček: Lectures on Text Theory

Kronika

234 Redakce: Zemřel Zdeněk Hlavsa

235 Ján Horecký: K nedožitej deväťdesiatke Ľudovíta Nováka

236 Renáta Blatná, František Čermák, Eva Hajičová, Karel Kučera, Věra Schmiedtová, Petr Sgall: Šestnáctý kongres lingvistů

238 Tomáš Hoskovec: Přehled zasedání Pražského lingvistického kroužku v období 1990/91–1996/97

Slovo a slovesnost, ročník 59 (1998), číslo 4

Články

241 Čang Chan-liang (Taipei): Odkaz Josefa Vachka pro studium čínského písma

249 Robert Adam: Jazyk Rakovnické hry vánoční II

Rozhledy

256 Jarmila Doubravová: Skryté předpoklady komunikace

259 Milan Harvalík: K problému klasifikace exonym

265 Klára Osolsobě, Karel Pala, Pavel Rychlý: Frekvence vzorů českých sloves

277 Petra Klötzerová: Hranice frazeologie se posouvají. Lexikální frazémy v češtině

280 Petr Sgall: Český pohled na dějiny lingvistiky

285 Josef Filipec: Český jazykový atlas

291 Milan Jelínek: Zdařilý slovník stylistických pojmů

Recenze

296 Jana Hoffmannová: Steffen Höhne – Marek Nekula (Hrsg.): Sprache, Wirtschaft, Kultur, Deutsche und Tschechen in Interaktion

300 Jiří Zeman: Sociolinguistica Slovaca

305 Marie Vachková: František Čermák – Zdenka Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník

308 Albena Rangelova: Josef Filipec: Studia Lexikologica

311 František Čermák: Krátký slovník slovenského jazyka

315 Andrea Schellerová: Barbara H. Partee – Petr Sgall (ed.): Discourse and Meaning

Kronika

319 Irena Bogoczová: Za Danou Davidovou

319 Marie Čechová: Dovětek k příspěvku T. Hoskovce Sedm let od obnovení činnosti PLK