Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jazykozpytné počátky politikovy

Mts. (= Vilém Mathesius)

[Kronika]

(pdf)

-

Dr. EMIL FRANKE, nedávno zesnulý český politik, zaslouží si naší vzpomínky proto, že začal jazykozpytem a že jako žák berlínského jazykozpytce N. Fincka representoval u nás v době všemohoucího mladogramatismu jazykozpytný směr Humboldtův, příbuzný po leckteré stránce dnešním novým směrům jazykozpytným (v. o této příbuznosti V. Mathesius, La place de la linguistique fonctionnelle et structurale dans le développement général des études linguistiques. Čas. pro moderní filologii, r. 1931—32, XVIII, str. 1—7). Franke uveřejnil několik jazykozpytných pojednání ve Věstníku České akademie a pomýšlel na habilitaci z obecného jazykozpytu, ale jeho úmysl se nezdařil pro nedůvěru tehdejších našich oficiálních jazykozpytců k obecným problémům linguistickým. Teprve potom se obrátil postupně k estetice, filosofii, sociologii a národnímu hospodářství a zakotvil nakonec v činné politice.

Slovo a slovesnost, ročník 5 (1939), číslo 4, s. 224

Předchozí rd. (= Redakce): Proč se dnes píše lepší češtinou (Odpověď českého spisovatele)

Následující Mts. (= Vilém Mathesius): Linguistický kroužek belgický