Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Připravuje se slovník současné spisovné češtiny

Jitka Štindlová

[Kronika]

(pdf)

-

Pracovníci Ústavu pro jazyk český předloží v listopadu a prosinci naší veřejnosti ukázkový sešit tohoto slovníku. Protože chtějí svou práci co nejvíce sladit s požadavky a potřebami všech dnešních uživatelů spisovného jazyka, vypisují anketu o ukázkovém sešitu.

Ukázkový sešit chce seznámit širší veřejnost s úkolem a cílem slovníku i s jeho charakterem. Na dvou souvislých ukázkách, které jsou do sešitu zařazeny, je možno posoudit způsob zpracování, způsob výkladu i dokládání, bohatost frazeologie, dostatečnost mluvnických normativních údajů a co hlavně — výběr hesel, po případě i celkový rozsah slovníku.

Při zpracování ukázek jednotlivých hesel dbali autoři toho, aby veřejnost měla možnost seznámit se se způsobem zpracování všech druhů slov a zejména případů složitějších. V řadě případů se předpokládá několik způsobů zpracování a teprve podle výsledků ankety bude rozhodnuto o tom, kterého z nich se ve slovníku užije.

Čtenáři, kteří mají opravdový zájem účastnit se této ankety, mohou si vyžádat ukázkový sešit od Ústavu pro jazyk český ČSAV, Letenská 4, Praha III.

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 3, s. 144

Předchozí Františka Havlová: Ukázkové číslo slovníku současné polštiny

Následující Pavel Trost: Engelsův „Francký dialekt“