Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K překladatelské problematice,

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

které je věnováno toto číslo Slova a slovesnosti, přineseme příspěvky ještě v příštím čísle. Bude to jednak recense překladatelského sborníku vydaného nakladatelstvím československo-sovětského institutu Kniha o překládání (1953), jednak posudek Hesiodova díla Práce a dni, jednoho z ideově nejzávažnějších děl řeckého písemnictví, v překladu Julie Novákové (vydala Rovnost 1950).

Problematika překladů do češtiny, zvláště překladů z ruštiny, je předmětem zájmu jak překladatelů, tak jazykozpytců. Pomoc jazykovědy našim překladatelům se projevuje vedle teoretického řešení dílčích otázek také v rozsáhlé práci slovnikářské. Upozorňujeme alespoň na Velký rusko-český slovník, jehož 1. díl (А—Й, str. 645) vyšel koncem r. 1952 v nakladatelství ČSI a 2. díl vyjde koncem roku letošního. K tomuto významnému slovníku se vrátíme podrobnou recensí. Vedle toho vychází řada slovníků malých a slovníků odborných.

Také na Slovensku je čilá lexikografická práce v oblasti slovenského a ruského jazyka. Slovenská akademie věd a umění vydala r. 1952 za redakce A. V. Isačenka Príručný slovník rusko-slovenský (538 stran), přinášející vedle základních významů i frazeologii a na 46 stranách stručný náčrt ruského skloňování, stupňování a časování.

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 2, s. 96

Předchozí Jaroslav Bauer: Konference o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci

Následující rd (= Redakce), F. D. (= František Daneš): Oprava