Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sociologický časopis

[Notice]

(pdf)

CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW

Recenzovaný oborový vědecký časopis vydávaný Sociologickým ústavem Akademie věd ČR

Přináší zásadní stati rozvíjející českou sociologii.

Obsah časopisu (od roku 1993) je uveřejněn na internetu na URL http://www.soc.cas.cz

Vychází 6 x ročně (4 x česky, 2 x anglicky).

 

Cena jednoho výtisku je 44 Kč. Předplatné na rok 264 Kč.

Informace o předplatném a objednávky vyřizuje: Sociologický časopis/Czech Sociological Review – redakce, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 761, 221 183 217, fax 221 183 250, e-mail: sreview@soc.cas.cz

 

Číslo 4/2002 – monotematické číslo

 

SOCIOLINGVISTIKA A SOCIOLOGIE JAZYKA

 

Nekvapil, Jiří (Praha): Úvodem

 

Stati

Lanstyák, István (Bratislava): Maďarčina na Slovensku – štúdia z variačnej sociolingvistiky

Neustupný, Jiří V. (Tokio): Sociolingvistika a jazykový management

Uhlířová, Ludmila (Praha): Jazyková poradna v měnící se komunikační situaci u nás

van Leeuwen-Turnovcová, Jiřina (Jena): Diglosní situace z hlediska genderu

Nekvapil, Jiří/Leudar, Ivan (Praha/Manchester): Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítich

 

Recenze

Budil, Ivo T. (Plzeň): W. von Humboldt, O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu, Bratislava: Veda 2000

Zeman, Jiří (Hradec Králové): R. Mesthrie, J. Swann, A. Deumert, W. L. Leap, Introducing sociolinguistics, Edinburgh: Edinburgh University Press 2000

Karhanová, Kamila (Praha): P. Auer, Sprachliche Interaktion, Tübingen: Niemeyer 1999

Vodochodský, Ivan (Praha): J. Hoffmannová, O. Müllerová, Jak vedeme dialog s institucemi, Praha: Academia 2000

Nekvapil, Jiří (Praha): P. Jalbert (ed.), Media studies: ethnomethodological approaches, Lanham: University Press of America 1999

Dovalil, Vít (Praha): U. Ammon (ed.), Sprachförderung: Schlüssel auswärtiger Kulturpolitik, Frankfurt (Main): Peter Lang 2000

Sloboda, Marián (Praha): L. Šatava, Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace, Praha: Cargo Publishers 2001

Slovo a slovesnost, volume 64 (2003), number 1, p. 80

Previous Kamila Karhanová, Markéta Slezáková: Znovu o interakční lingvistice

Next Milan Jankovič: K problematice „smyslu“ a „významu“ literárního díla