Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jerzy Bartmiński – Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze

Alena Macurová

[Recenze]

(pdf)

Jerzy Bartmiński – Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 4, s. 350-352

Předchozí Zuzana Lehoučková: Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky

Následující Ekaterina Dolgikh: Monika Schwarzová: Úvod do kognitivní lingvistiky