Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky

Jasňa Pacovská

[Kronika]

(pdf)

International Slavic Cognitive Linguistics Conference in Prague

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 4, s. 365-367

Předchozí Pavel Štěpán: Carole P. Biggam – Christian J. Kay (eds.): Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture; Robert E. MacLaury – Galina V. Paramei – Don Dedrick (eds.): Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling

Následující Tomáš Duběda: Towards an inventory of pitch accents for read Czech