Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Devadesátiny Marie Těšitelové

Josef Štěpán

[Kronika]

(pdf)

Marie Těšitelová turns 90

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 1, s. 76-77

Předchozí Lucie Saicová Římalová: Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči

Následující Dagmar Sieglová: Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě