Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Přehled světového výzkumu v matematické a aplikované lingvistice

Jan Průcha

[Kronika]

(pdf)

Всемирный обзор исследований по математической и прикладной лингвистике / Précis de la recherche mondiale en linguistique mathématique et appliquée

13. svazek série Current Research and Development in Scientific Documentation[1] je velmi cennou bibliograficko-dokumentační příručkou pro lingvisty. Publikace informuje o světovém výzkumu v různých oblastech automatického zpracování vědecko-technických informací a mezi jeho 5 hlavními oddíly je jeden věnován SP a jiný obsahuje části o strukturní a kvantitativní lingvistice, lexikografii a psycholingvistice. Informační údaje, jimž v jednotlivých tematických úsecích předchází celková charakteristika výzkumu a seznamy pracovišť podle stadia výzkumu, mají tuto strukturu: 1. Název a adresa pracoviště, 2. jméno pracovníka vedoucího výzkum, 3. charakteristika výzkumu, dosažených výsledků a popř. plánovaných úkolů a 4. (kromě málo výjimek) bibliografický seznam hlavních publikací k uvedenému výzkumu. Výhodné je, že popis výzkumné činnosti na jednotlivých pracovištích je podán přímo jejich pracovníky, i když to vede ke kolísání ve způsobu a rozsahu popisu. Nejúplnější, pokud jde o zachycení jednotlivých pracovišť, jsou ovšem informace o USA, ale celkový světový stav je vystižen dosti věrně. V lingvistických částech chybí jen data o matematické lingvistice v Bulharsku a Číně a zčásti v SSSR (např. v Novosibirsku). Československý výzkum je zachycen úplně, pokud jde o lingvistickou část, avšak nedostatečně v technických aspektech zpracování informací.

Celkově je tato publikace užitečnou příručkou. Lingvista pracující v některé z oblastí majících vztah k problematice automatického zpracování informací z ní může získat přehled o stavu své disciplíny ve světě, kterého by sotva dosáhl jiným způsobem.


[1] Vyd. Office of Science Information Service of N. S. F., Washington, November 1964, 486 s.

Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 1, s. 96

Předchozí Petr Sgall: Newyorská konference o strojové lingvistice

Následující Karel Svoboda: K podstatě věty zejména z hlediska modálnosti