dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O čs. lingvistických publikacích k sjezdu slavistů

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

О чехословацких лингвистических публикациях к съезду славистов (I, II) / Au sujet des ouvrages linguistiques tchécoslovaques parus à l’ocasion du VIe Congrès international des slavistes (I, II)

K VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů konanému v srpnu 1968 v Praze vydal Mezinárodní komitét slavistů pod názvem VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 sborník Résumé přednášek, příspěvků a sdělení (Academia 1968, 589 s.). Československý komitét slavistů připravil sborník Československé přednášky pro VI. Mezinárodní sjezd slavistů v Praze (Academia 1968, 510 s.); sborník obsahuje příspěvky všech sekcí, lingvistické literárněvědné, lingvostylistické, folkloristické i historické.

Z monografických lingvistických prací vydaných nakladatelstvím Academia k VI. sjezdu slavistů je třeba uvést: Igor Němec, Vývojové postupy české slovní zásoby, 192 s.; Josef Vachek, Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny, 154 s.

Sjezdu slavistů je věnován z publikací akademického nakladatelství i svazek Travaux linguistiques de Prague 3, 299 s. i 2. číslo našeho časopisu.

Ústav pro jazyk český vydal při této příležitosti bibliografický soupis Publikační činnost pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV za léta 1963—1967 (132 s.), který zpracovala Milena Tylová.

K publikacím věnovaným sjezdu vysokými školami se vrátíme v příštím čísle; nejsou dosud všechny v našich rukou.

Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 3, s. 344

Předchozí Jozef Mistrík: Prague Studies in Mathematical Linguistics I, II

Následující Bohuslav Havránek, Luboš Řeháček: K šedesátce prof. Karla Horálka