Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jörn Achterberg: Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland: Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten

Verena Hämmerle

[Recenze]

(pdf)

Jörn Achterberg: Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland: Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 1, s. 56-61

Předchozí Ivo Vasiljev: Monica Heller: Linguistic Minorities and Modernity: A Sociolinguistic Ethnography

Následující Kamila Mrázková: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 42, č. 2, 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu