Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne

Libuše Čižmárová

[Recenze]

(pdf)

Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 1, s. 73-76

Předchozí Milada Hirschová: Hana Srpová – Jaroslav Bartošek – Světla Čmejrková – Alena Jaklová – Pavel Pácl: Od informace k reklamě

Následující František Čermák: Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek / Oxford English-Afrikaans School Dictionary