Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Přemysl Janota in memoriam

Zdena Palková

[Kronika]

(pdf)

Přemysl Janota in memoriam

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 70 (2009), číslo 2, s. 158-160

Předchozí František Čermák: Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

Následující Václava Kettnerová: Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině