Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Úvod [k monotematickému dvojčíslu Úloha Pražského lingvistického kroužku při vývoji i ve vyhlídkách české jazykovědy]

Eva Hajičová

[Články]

(pdf)

Introduction [to the special double issue on The Role of the Prague Linguistic Circle in the Development and Perspectives of Czech Linguistics]

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 1-2, s. 5-8

Předchozí František Čermák: Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007)

Následující František Daneš: Pražská škola: názorová univerzália a specifika