Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pražský lingvistický kroužek a zapomenuté příspěvky k Ottovu slovníku naučnému nové doby

Petr Čermák, Mario Rossi

[Rozhledy]

(pdf)

The Prague Linguistic Circle and the forgotten contributions to Otto’s Encyclopedia of the New Era

A B S T R A C T
This article examines contributions by individual members of the Prague Linguistic Circle to the Ottův slovník naučný nové doby (Otto’s Encyclopedia of the New Era), published in 1930–1943. The encyclopedia was a very prestigious project at the time, so the participation of as many as 36 members of the Prague Linguistic Circle should not be considered too surprising. Offering a survey of the individual contributions with regard to whether they later became part of the contributors’ published bibliographies, this article further demonstrates that at least a part of the entries in the encyclopedia by the members of the Circle, including some of the most prominent (Jakobson, Wellek, Mukařovský and others), has thus far gone unnoticed. It also briefly assesses the contributions to the encyclopedia by several leading cultural figures of the time.

Key words: Prague Linguistic Circle, Otto’s Encyclopedia of the New Era, bibliography, Roman Jakobson, Bohuslav Havránek, Jan Mukařovský, Vladimír Skalička
Klíčová slova: Pražský lingvistický kroužek, Ottův slovník naučný nové doby, bibliografie, Roman Jakobson, Bohuslav Havránek, Jan Mukařovský, Vladimír Skalička

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav románských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
petr.cermak@ff.cuni.cz
rossimariorossimario@yahoo.com

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 1-2, s. 143-157

Předchozí Eva Hajičová: Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem

Následující Eva Hajičová: Největší světový kongres počítačové lingvistiky