Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Největší světový kongres počítačové lingvistiky

Eva Hajičová

[Kronika]

(pdf)

The largest world congress on computational linguistics

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 1-2, s. 158-160

Předchozí Petr Čermák, Mario Rossi: Pražský lingvistický kroužek a zapomenuté příspěvky k Ottovu slovníku naučnému nové doby

Následující Jarmila Panevová: České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem