Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union, and Northern Ireland

Martin Prošek

[Recenze]

(pdf)

Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union, and Northern Ireland

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 4, s. 306-310

Předchozí Jiří Zeman: Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

Následující Jiří Zeman: Aleksandr D. Duličenko (ed.): Interlinguistica et Eurolinguistica: Sbornik materialov meždunarodnoj konferenciji (Tartu, 04.02.2005)