Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Aleksandr D. Duličenko (ed.): Interlinguistica et Eurolinguistica: Sbornik materialov meždunarodnoj konferenciji (Tartu, 04.02.2005)

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

Aleksandr D. Duličenko (ed.): Interlinguistica et Eurolinguistica: Sbornik materialov meždunarodnoj konferenciji (Tartu, 04.02.2005)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 4, s. 310-314

Předchozí Martin Prošek: Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union, and Northern Ireland

Následující Marie Nováková: Zdravice Zdeňku Tylovi