Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Funkční lingvistika, migranti a jazykový management

Jiří Nekvapil

[Kronika]

(pdf)

Functional linguistics, migrants and language management

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 4, s. 316-320

Předchozí Marie Nováková: Zdravice Zdeňku Tylovi

Následující Ivo Vasiljev: Jazyková různost jako konstitutivní rys jazyka