Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Klaas-Hinrich Ehlers: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945

Marek Nekula

[Recenze]

(pdf)

Klaas-Hinrich Ehlers: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 1, s. 46-52

Předchozí Dan Faltýnek: Samoorganizace řeči? Několik poznámek k lingvistickému a biologickému strukturalismu

Následující Olga Müllerová: Tora Hedin: Changing Identities: Language Variation on Czech Television