Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak

Josef Štěpán

[Články]

(pdf)

Commenting subordinate clauses with the connective jak

A B S T R A C T
In the framework of the functional-semantic analysis of the system of the complex sentence, the paper deals with commenting subordinate clauses with the connective jak. These clauses cannot be classified as one of the basic types of subordinate clauses (adverbial clauses, content clauses, etc.): they are on the periphery of the concept of the subordinate clause, at a point of transition between determination and parenthesis. The transitional area between commenting subordinate clauses and adverbial subordinate clauses of manner is determined. The core of the article is, however, the analysis of the commenting subordinate clauses which refer to the content of the whole main clause. In using these clauses, the speaker comments on the content of the main clause from his point of view (attitude, stylization). In the first phase, commenting clauses are therefore classified as either attitudinal clauses (“inferential meanings”), stylization clauses (“reportive meanings”) or contact subordinate clauses. In the second phase, they are classified according to the manner of expression of the modality and the semantics of their predicates. Finally, subordinate clauses with jak which comment on only one word from the main sentence are mentioned.

Key words: commenting subordinate clause, speaker attitude, modality, stylization of the message
Klíčová slova: komentující vedlejší věta, postoj mluvčího, modalita, stylizace sdělení

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Zborovská 32, 150 00 Praha 5
stepan.josef@centrum.cz

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 2, s. 101-116

Předchozí Jarmila Panevová: Znovu o reciprocitě

Následující Pavla Chalupová, Josef Šimandl: Genitiv třech, čtyřech – kodifikace a úzus